Wszyscy Święci, módlcie się za nami...


Wszyscy Święci, prosimy Was w Wasze święto, wstawcie się za nami,
By wszyscy Polacy, rychło zostali, Chrystusa Króla, wiernymi Rycerzami.
By Chrystus królował w Polsce, w każdej rodzinie i w każdym małżeństwie,
A każdy przestrzegał dziesięciu przykazań i żył w Bożym posłuszeństwie.

By dziś Wszyscy Święci, w intencji Intronizacji Chrystusa, Boga błagali,
Byśmy tej Wielkiej Chwili i Bożej Radości, rychło się doczekali.
Niech Polacy zdejmą Jezusowi cierniową koronę, niech Go już nie rani,
Módlcie się dziś za nami Wszyscy Święci i TY, Niebieska Pani.

Tyś Maryjo dawno, przygotowała Jezusowi Królewski Tron,
Niech Jego Intronizacji, zapragną ludzie, z wszystkich świata stron.
Niech w tej intencji, Boga błaga nasz kochany Jan Paweł Drugi,
Niech spod cierniowej korony, przestaną płynąć, świętej Krwi strugi.

Niech Korona z czystego złota, przyozdobi Jezusowe Czoło,
Niech słowami ,,Króluj nam Chryste’’ pozdrawiają się ludzie wokoło.
Niech każdy z nas, w swoim życiu się uświęci, zanim skona,
Byśmy kiedyś po śmierci, dołączyli do wszystkich Świętych, grona.

Wszyscy wiemy, że to jest bardzo trudne, ale i łatwe zarazem,
Módlmy sie, za wstawiennictwem Świętych, przed Maryi Obrazem.
Ona kocha Wszystkich Świętych, bo to są Jej umiłowane Dzieci,
Nawróćmy się i przemieńmy swoje życie, bo czas szybko leci.

Byśmy kiedyś dołączyli do Wszystkich Świętych, po tamtej życia stronie,
Błagajmy dziś MB Częstochowską, Królową Polski, w pięknej Koronie.
Niech dziś do Wszystkich Świętych, dołączą też Dusze Czyścowe,
Ze szczerą modlitwą przed Bogiem, pochylmy dziś naszą głowę.

Zmówmy dziś za Zmarłych ,,Zdrowaś Maryjo...’’ i ,, Ojcze Nasz...’’
Niech Bóg dziś przyjmie Ich do Nieba i skróci cierpienia czas.
Te zbawione Dusze, będą dziękować Bogu, przed Jego Tronem,
A kiedyś będą za nami gorliwie prosić, przed naszym zgonem.

Proszę Was jeszcze o modlitwę, nasi kochani Wszyscy Święci,
Byśmy żyli w łasce uświęcającej, i nigdy nie bali się śmierci.
By Jezus, Maryja i św Józef, przeprowadzili nas przez śmierci próg,
A w Niebie, do grona Wszystkich Świętych, zaliczył nas Dobry Bóg!!!


Danuta Gosko, 01.11.2012r