Nowenna do świętego Józefa

Dzień 1, 10 marca
Święty Józefie, Tobie Bóg objawił przez anioła tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Wstawiaj się za nami, by Duch Święty oświecał nas swoją łaską i naucz nas wiernie z Nim współpracować na drodze do zbawienia.

W. Módl się za nami święty Józefie,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, przez zasługi Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, racz nam dopomóc, abyśmy za jego przyczyną mogli otrzymać wszystko, czego sami nie możemy uzyskać. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.


Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo… ,Chwała Ojcu… ,Bądź pozdrowiony św. Józefie.
Bądź pozdrowiony święty Józefie, łaski Bożej pełen, Jezus i Maryja z Tobą. Błogosławionyś Ty między mężami i błogosławiony owoc Oblubienicy Twojej Maryi Jezus. Święty Józefie, Opiekunie Jezusa, Oblubieńcze Maryi módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Litania do św. Józefa

Dzień 2, 11 marca
Święty Józefie, który cierpiałeś, nie mogąc w Betlejem znaleźć miejsca w gospodzie dla narodzenia się oczekiwanego Zbawiciela. Ból ten jednak zniosłeś w milczeniu, z poddaniem się Bożej Opatrzności. Naucz nas cicho i spokojnie znosić wszelkie przykrości i cierpienia.

Dzień 3, 12 marca
Święty Józefie, który z wielką radością adorowałeś Boże Dziecię, złożone w ubogim żłobie na sianie, naucz nas z głęboką wiarą i czcią uwielbiać Jezusa, ukrytego w Najświętszym Sakramencie Eucharystii.

Dzień 4, 13 marca
Święty Józefie, który cieszyłeś się z pokłonu, jaki prości pasterze złożyli Jezusowi oraz pokorną wiarą mędrców, składających królewskie dary obiecanemu Mesjaszowi,, umocnij i nasze serca żywą wiarą w tajemnice Zbawiciela, abyśmy je wyznawali nie tylko ustami, ale także i całym swoim życiem.

Dzień 5, 14 marca
Święty Józefie, który ze spokojem ducha i ufnością w opiekę Bożą znosiłeś trudy i przykrości wygnania, naucz nas za Twoim przykładem nie upadać na duchu wśród przeciwności i niepowodzeń, lecz czyniąc wszystko, co będzie w naszej mocy, pokładać ufność w Bożej Opatrzności, od której wszystko zależy.

Dzień 6, 15 marca
Święty Józefie, który przez wiele lat pracowałeś mozolnie i uczciwie przy rzemieślniczym warsztacie w Nazarecie, aby zapracować na utrzymanie Świętej Rodziny, zapal nas podobną gorliwością w spełnianiu naszych codziennych obowiązków i naucz nas uczciwości i rzetelności w pracy.

Dzień 7, 16 marca
Święty Józefie, który z wiarą i miłością wpatrywałeś się w Jezusa i przyswajałeś sobie Jego cnoty, upodobnij nasze serce do Jego Boskiego Serca, abyśmy mogli powiedzieć o sobie z Apostołem: „Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”.

Dzień 8, 17 marca
Święty Józefie, który swoje życie święte zakończyłeś na rękach Jezusa i Maryi, uproś nam wytrwanie w łasce Bożej do końca i razem z Jezusem i Maryją przyjdź do nas w ostatnią chwilę doczesnego życia, abyśmy szczęśliwie mogli przejść do Królestwa Światłości.

Dzień 9, 18 marca
Święty Józefie, który jako mąż sprawiedliwy, kochający Oblubieniec Maryi, jako Obrońca i Opiekun Jezusa otrzymałeś w niebie szczególniejszą chwałę, bądź zawsze naszym Orędownikiem przed obliczem Boga, abyśmy z Twoją pomocą święcie żyli i otrzymali szczęście wieczne.

 

 

Litania do św. Józefa Opiekuna Najświętszej Rodziny

Kyrie, elejson, Chryste elejson. Kyrie, elejson,
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze, z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami!
Synu! Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo - módl się za nami!

Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światłości Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nań Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

K.: Ustanowił go panem domu swego.
W.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się.
Boże, któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył wybrać Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki swojej; spraw, prosimy, abyśmy zasłużyli na jego orędownictwo w niebie, gdy jako opiekuna czcimy go na ziemi, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen