www.radiochrystusakrola.pl
, www.apokalipsa.info.pl , www.tv-pustelnia.pl , email: krzysztof_z_lodzi@onet.pl , tel. 510-565-228