Król, Jezus Chrystus za kratami

w kaplicy Papieża Piusa X na Jasnej Górze

 

http://tv-pustelnia.pl/zdjecia/kaplica_pisax_1.jpg http://tv-pustelnia.pl/zdjecia/kaplica_pisax_2.jpg

 

Pan Jezus:

(…)

"Zalejcie" Paulinów swoimi "poleceniami" ,
gdyż Jasna Góra jest polskiego narodu a "BÓG z wami".
I nie idźcie z nimi na żadne układy,
bo wszyscy jesteście tylko pielgrzymami. 

 

Czy Paulini zarządzają Chrystusem Królem i Jego pałacami?
Niech sami się wyprowadzają, gdyż są tylko Królowej poddani.
Niech oddadzą pałac Królowej dla Narodu,
który pragnie zgody na świecie i POKOJU.

 

Tak, tak - Moi rycerze, Moi przyjaciele,
wkrótce Jezus Chrystus przybędzie do was w Ciele
i zadrży Gród Królowej  - Jasna Góra
a przyszłość szykuje się dla was ponura.

 

Tak długo już jestem waszym niewolnikiem,
a Paulini nie liczą się absolutnie z nikim.
Nadejdzie ten czas, że będziecie bili głowami o posadzkę
a Ja czekam już na ich wyprowadzkę.

(…)

 

Tutaj jest godne miejsce dla Króla, Jezusa Chrystusa

 

http://tv-pustelnia.pl/zdjecia/godne_miejsce_w_kaplicy_dla_krola.jpg

Ale Paulini wolą koncertować i realizować 6 DYREKTYWĘ

wrogów Kościoła Katolickiego.

 

Oto klika zdjęć:

 

http://tv-pustelnia.pl/zdjecia/jasna_gora_1.jpg

 

http://tv-pustelnia.pl/zdjecia/jasna_gora_2.jpg

 

http://tv-pustelnia.pl/zdjecia/jasna_gora_3.jpg

 

http://tv-pustelnia.pl/zdjecia/jasna_gora_4.jpg

 

http://tv-pustelnia.pl/zdjecia/jasna_gora_5.jpg

 

http://tv-pustelnia.pl/zdjecia/biskup_czestochowski.jpg

 

Biskupie, co biskup wyprawia w tej Częstochowie ?

Czy to jest jeszcze Święty Kościół Katolicki, czy już sala koncertowa,

a może Synagoga Szatana ?

 

Co ci Paulini robią ?

 

Czy te zdjęcia z Jasnej Góry nie są odpowiedzią na DYREKTYWĘ numer 6

 

 

DYREKTYWA 6:

Skończcie z organową muzyką sakralną. Wnieście do kościołów gitary, żydowskie harfy, bębny, “tupanie nogami” i “święty śmiech”. To powstrzyma ludzi od osobistych modlitw oraz od rozmów z Panem Jezusem. Nie dajcie Jezusowi czasu na powołanie dzieci do życia religijnego. Wystawiajcie tańce liturgiczne w podniecającej odzieży, sztukę i koncerty na ołtarzu. 

 

 

Z dzienniczka świętej siostry Faustyny:

 

http://tv-pustelnia.pl/zdjecia/faustyna.jpg

 

445. Czwartek. Adoracja nocna.

 

(…) 

I w jednej chwili ujrzałam rzeczy straszne: odstąpili kaci od Pana Jezusa, a przystąpili do biczowania inni ludzie, którzy chwycili za bicze i siekli bez miłosierdzia Pana. Byli nimi kapłani, zakonnicy i zakonnice, i najwyżsi dostojnicy Kościoła, co mnie bardzo zdziwi­ło, byli ludzie świeccy różnego wieku i stanu — wszyscy wywierali swą złość na niewinnym Jezusie. Widząc to, serce moje popadło w rodzaj konania; i kiedy Go biczowali kaci, milczał Jezus i patrzył się w dal, ale kiedy Go biczowały te dusze, o których wspomniałam wyżej, to Jezus zamknął oczy i cicho, ale strasznie bolesny wyrwał się jęk z Jego Serca. WIĘCEJ

(…)

 

1702. Pod koniec drogi krzyżowej, którą odprawiałam, zaczął się skar­żyć Pan Jezus na dusze zakonne i kapłańskie, na brak miłości u dusz wybranych.

 

Dopuszczę, aby były zniszczone klasztory i koś­cioły. WIĘCEJ 

 

 

List do Papieża Grzegorza XI

Świętej Katarzyny ze Sieny

marzec - kwiecień 1376

 

httP://tv-pustelnia.pl/zdjecia/katarzyna_ze_sieny.jpg

(…)

Przede wszystkim musisz wyrzucić z ogrodu świętego Kościoła cuchnące kwiaty, śmierdzące nieczystością i chciwością oraz nadęte pychą, czyli złych pasterzy i przełożonych, którzy swą zgnilizną zatruwają i zanieczyszczają ten ogród. O, miły nasz zarządco, byłoby naprawdę dobrze, gdybyś użył swej władzy do wykorzenienia i wyrzucenia cuchnących kwiatów. Wyrzuć je daleko, żeby nie miały już dostępu do władzy. Zmuś je, aby starały się odzyskać najpierw panowanie nad sobą, prowadząc święte i dobre życie. W ogrodzie zaś posadź wonne kwiaty, czyli takich pasterzy i zarządców, którzy są prawdziwymi sługami Jezusa Chrystusa, troszczą się tylko o chwałę Bożą i o zbawienie dusz oraz opiekują się ubogimi. WIĘCEJ

(…)

 

 

 

http://tv-pustelnia.pl/zdjecia/matka_boza_jedna_pensja.jpgMateńko - Monika bardzo prosi o pomoc w znalezieniu pracy, gdyż nie wie jaka będzie przyszłość, a jest wielki problem aby przeżyć miesiąc z jednej pensji.

 

MATEŃKA BOŻA do MONIKI :

 " Bardzo jest Mi was żal, ale widzisz dziecko, wszystkiemu winni są duchowni - mało modlitwy serca. Oni są urzędnikami, tylko czyimi? Mój Syn jest obrażany każdego dnia przez nich. Nie ma modlitwy wstawienniczej  i nie ma ŁASK. Mówię to ogólnie, bo jednostki, to zawsze są wierne Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. I te jednostki są filarem, że ziemia jeszcze istnieje. Dziecko - nie oczekuj lepszego życia w twojej Ojczyźnie, lecz będzie gorzej. W sercach ludzkich jest złość, nieuczciwość i zazdrość. Brak środków do życia, brak cierpliwości, brak pomysłów na dobre i uczciwe życie. Jestem zakłopotana, gdyż nie słuchacie próśb Boga samego. Wasza Matka".

 

 

 

http://tv-pustelnia.pl/zdjecia/gosc_oczekiwany.jpg

 

Bardzo Polecam

 

 

 

Przyszedł czas nagłośnić ten tekst:

 

Smok przekazuje władzę Bestii (Ap.13)  

- SZATAN przekazuje władzę MASONERII - GLOBALIZACJI

 

rana śmiertelna została uleczona

 

 

I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona.” (Ap.13,12)

 

Przekazanie władzy miało nastąpić po uleczeniu śmiertelnej rany, według mnie to już się stało, rana śmiertelna została uleczona to proroctwo na naszych oczach już się wypełniło. A jeżeli już ta rana została uleczona, to władza już jest przekazana, albo zostanie zaraz przekazana. Apokaliptyczny smok ma mało czasu, będzie działał w pośpiechu, będzie robił dużo błędów, nawet nie będzie się przejmował, dla niego najważniejsze jest, aby osiągnąć swój cel.

 

Dokładnie 2-3 października 2009 roku, w referendum, Irlandia zaakceptowała Traktat Lizboński, traktat, który był martwy przez jego wcześniejsze odrzucenie – (rana śmiertelna) – brak możliwości funkcjonowania i układania się UE na forum światowym – GLOBALIZACJĄ i egzekwowania zawartych tam ”diabelskich wideł, czyli paragrafów” - przepisów wrogich człowiekowi i przeciwnych Bogu.

 

Odnośnie Traktatu UE, który wszedł w życie 1-12-2009 roku. Traktat ten jest niezrozumiały dla przeciętnego człowieka, ale za to dający ogromną władzę do dręczenia i uciskania ludzi w Unii Europejskiej – Wielkiej Nierządnicy walczącej z Bogiem. A przede wszystkim traktat ten daje możliwość przystąpienia do apokaliptycznej Bestii - GLOBALIZACJI świata pod szyldem satanistycznej masonerii.

 

Ta sytuacja wg mnie jest opisana w Apokalipsie św. Jana rozdział 13:

 

3. I ujrzałem jedną z jej głów (UE) jakby śmiertelnie zranioną (wcześniejsze odrzucenie traktatu UE przez Irlandię), a rana jej śmiertelna została uleczona (powtórne referendum w Irlandii 2-3_10-2009). A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią, 4. i pokłon oddali Smokowi (szatanowi), bo władzę dał Bestii (GLOBALIZACJI). I Bestii pokłon oddali, (MASONERIA, Iluminacji, Bilderbergi, glogaliści oddali pokłon) mówiąc: «Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?»  (któż potrafi walczyć z GLOBALIZACJĄ o wielu głowach: UE, UNA, UA, WHO, ONZ, NATO, umowami, porozumieniami, biurokratami, komisjami i innymi światowymi głowami bestii.) 5. A dano jej (GLOBALIZACJI) usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa,(media: telewizja, radio, gazety, internet) i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy. (około 3,5 roku, to czas życia całej bestii, do ostatniej jej głowy a nie samego traktatu UE – jednej głowy.)

 

Pierwsza Bestia to nie tylko UE, to całe przedsięwzięcie związane z GLOBALIZACJĄ świata. Według mnie, UE w Apokalipsie ma określenie ”Wielka Nierządnica” walcząca z Bogiem opis w Apokalipsie rozdział 17.

 

(Przekazanie władzy)

 

11. Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi (dwa rogi to symbol władzy) podobne do Baranka, a mówiła jak Smok (Bestia – ANTYCHRYST, mówiąca jak szatan). 12. I całą władzę pierwszej Bestii (GLOBALIZACJI) przed nią wykonuje (Antychryst – Fałszywy prorok sprawuje władzę), i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon (czyli są posłuszni narzuconemu prawu) pierwszej Bestii, (GLOBALIZACJI) której rana śmiertelna (Traktat UE) została uleczona.

 

Dziś 28 stycznia 2010 roku, gdy uzupełniam i poprawiam ten tekst w Ewangelii jest powiedziane, aby nie chować światła pod kocem.

 

Oczywiście, że powyższy opis nie musi się odnosić do jednej tylko sytuacji i jednej okoliczności. Apokalipsa opisuje nie tylko konkretne sytuacje i miejsca czy państwa, to też jest jakby pokazanie schematu – sposobu zachowania i działania na mikro sytuacje np. ZUS lub US i makro sytuacje np. UE, UNA, UA, NWO Scenariusz zawsze jest ten sam. Najpierw ustawy - dekrety, a potem władza i ucisk.

 

Smok apokaliptyczny, czyli szatan, kusi ludzi żądnych władzy, zrobią wszystko, będą nawet zabijać, aby to osiągnąć.

 

Oto pokusa: Jedna konstytucja, jedno państwo, jeden pieniądz, jeden podatek, jedna władza pod szyldem religii satanistycznej.

 

Bo tu nie chodzi o pieniądze, tu chodzi o władzę, aby cała ziemia oddał pokłon szatanowi, aby znieważyć jedynego prawowitego Króla Jezusa Chrystusa, który zwyciężył śmierć, piekło i szatana. Aby cała ziemia rozpoczęła walkę z Bogiem w Trójcy Jedynej, tzn Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym. A ci co będą się sprzeciwiać, antychryst będzie zabijał, (Ap.11) tak aby zostali sami wielbiciele szatana czyli sataniści, chcą mieć na ziemi piekło.

 

Ale na szczęście Pan Bóg ma swój plan, a my dzieci boże jesteśmy mu w tym potrzebni.

 

Dla podsumowania, w tym opisie według mnie:

- Pierwsza BESTIA to GLOBLIZACJA, czyli NWO – jeden Światowy Rząd, jeden Światowy Bank itd.

- Druga BESTIA to ANTYCHRYST – FAŁSZYWY PROROK – Prezydent NWO wykonujący władzę pierwszej bestii. 

 

 

UWAGA: Ja nie jestem nie omylny, mogę się mylić, proszę o wyrozumiałość,

ale wszystkie znaki na niebie i na ziemi pokazują, że tak właśnie jest.

 

Krzysztof z Łodzi, www.apokalipsa.info.pl

 

 

 

Garabandal, 18 czerwca 1965 roku,

Matka Boża przez św. Michała Archanioła powiedziała:

 

„Wielu Kardynałów, wielu Biskupów i wielu księży jest na drodze do zguby, pociągają ze sobą wiele dusz na zatracenie. Coraz mniej znaczenia przykłada się do Eucharystii… Powinniście starać się odwrócić gniew Boga od siebie. Jeśli poprosicie szczerymi sercami o przebaczenie, otrzymacie je.

 

Ja Wasza Matka, poprzez pośrednictwo Świętego Michała Archanioła, proszę was o odmianę życia. Jest to moje ostatnie ostrzeżenie. Kocham was bardzo i nie chcę waszego potępienia. Módlcie się do nas szczerze, a my spełnimy wasze prośby. Powinniście wykonywać więcej aktów poświęcenia i pamiętać o męce Jezusa.”

 

Zapraszam do postu w intencji Kapłanów Kościoła Katolickiego

http://www.apokalipsa.info.pl/modlmy_sie/nieustajacy_post.htm

 

film_garabandal.jpg

 

 

Koniec orkiestry Owsiaka?

Przybywa ludzi, którzy nie chcą płacić na WOŚP

 

http://tv-pustelnia.pl/zdjecia/nie_daje_owsiakowi.jpg  http://tv-pustelnia.pl/zdjecia/stop_dla_owsiaka.jpg

foto: Zbyszek Kaczmarek/Gazeta Polska

 

Przebrała się miarka.

 

Polacy, którzy są przeciwni akcjom pupilka mainstreamowych mediów - Jerzego Owsiaka - zaczęli organizować się za pośrednictwem portali społecznościowych. Z dnia na dzień powstają kolejne grupy sprzeciwiające się datkom na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP). Na portalu społecznościowym Facebook powstało już wiele grup założonych przez osoby opowiadające się przeciwko „datkom dla Owsiaka”. Niektóre z nich to „AntyWOŚP”, „Nie daję na WOŚP”, „Nie wspieram Owsiaka (anty WOŚP)”, „Nie wspieram 22 finału WOŚP - Wspieram Caritas Polska” czy też „Wielka Akcja Owsiakowej AntyPOmocy?” - ta ostatnia inicjatywa organizowana jest przez profil „Babcia zabiera dowód <młodym i wykształconym>”.

 

Tu możesz czytać WIĘCEJ

 

Ja już od bardzo dawna nie daje na „orkiestrę demoralizacji.”

Krzysztof

 

Część 5

Kilka słów o ”e-zarazie 666”

 

Kodami kreskowymi wszystko jest już oznakowane, żywność, leki, książki, zapałki, gazety i inne wszelkie artyku­ły, które są sprzedawane i kupowane, są opieczętowane znakiem antychrysta Maltreya (666), to są znaki kre­skowe przeważnie pionowe. Już dziś można powiedzieć, że kto nie ma znamienia bestii – kodów kreskowych na swoich produktach już nic nie sprzeda, a na pewno nie w supermarkecie, albo odwrotnie, supermarket nic nie kupi co nie ma kodów kreskowych – czyli znamienia bestii.

 

Są też inne kody kwadratowe z maleńkich kwadracików, np. faktury, są też kody ukryte i schowane np. RFID żeby się przekonać spróbujcie wyjść z supermarketu z pustym koszykiem przez kasę a usłyszycie BIP BIP BIP, są inne nawet nie widoczne dla ludzkiego oka, a widoczne w podczerwieni lub ultrafiolecie, którymi posługuje się dia­beł dla dręczenia ludzkości.

 

Niedaj się oczipować znamieniem bestii 666.
Daj się zbawić - powołać do życia wiecznego w niebie.

Źródło: www.apokalipsa.info.pl, 
Krzysztof z Łodzi        Niedaj się oczipować znamieniem bestii 666.
Daj się zbawić - powołać do życia wiecznego w niebie.

Źródło: www.apokalipsa.info.pl, 
Krzysztof z Łodzi

 

Możecie sprawdzić, weźcie do ręki cokolwiek i zobaczycie, widać wyraźnie jak zostały ukryte – tajemniczo – niewidocznie wkomponowane trzy szóstki - 666.

 

Pierwsze dwie kreski, środkowe i ostatnie - te dłuższe kreski, są nie opisane, ukryte przed naszym wzrokiem, ale skanery odczytujące je widzą, teraz i wy je widzicie i nie powiecie już, że nie wiedzieliście.

 

Przed tym znakiem Matka Najświętsza ostrzegała w swoich objawieniach już stosunkowo dawno, gdy pojawiły się za granicami Polski. Ta zaraza od roku 1998 rozpleniła się również w Polsce i przybiera coraz większe rozmiary i przeróżne formy (3x666=1998).

 

Kody te i ich nowsze formy wykorzystuje się na masową skalę na dokumentach takich jak prawo jazdy, paszporty, na fakturach, deklaracjach ZUS, na receptach, kartach egzaminacyjnych w gimnazjum, na maturze i innych dokumentach. Kody kreskowe wsadzili już nawet na gazety i czasopisma katolickie, na książki katolickie, kartki świąteczne !!!. Żywność lekarstwa, pudełka od zapałek, karty wejściowe, karty rabatowe, karty punktowe, zacznijcie się rozglądać a sami zobaczycie, jak ta trucizna rozlała się wokół nas, nawet nie wiadomo kiedy.

 

Poczta Polska i inne firmy kurierskie, które obracają paczkami i listami też korzystają z tych ”wynalazków” z rogami, na ich stronach można „śledzić ich położenie”. Każdy list na poczcie przechodzi przez automatyczną sortownię i są znakowane. Pani w okienku nakleja naklejki z kodami kreskowymi na listy polecone, wszelkie paczki wysyłane przez pocztę, przez kurierów pieczętowane są kodami kreskowymi tzn. znakami BESTII. Sami zobaczcie, weźcie do ręki jakiś list najlepiej jakiś urzędowy, nadawca w małym okienku znalazł tyle miejsca, że wstawia tam przy nazwisku swoje kody, poczta znaczy kodami kopertę na różowo, a jeśli list jest polecony to jest dodatkowa wielka naklejka z kodami kreskowymi. Bez tej trucizny już nikt nie potrafi pracować.

 

Wszyscy chcą być nowocześni, chcą być widoczni, chcą imponować, że wykorzystują nowoczesne środki, jeden przez drugiego chce być lepszy a ”on” zaciera swoje czarne łapy i śmieje się, że sami sobie szykujemy pułapkę. Wszystkie te znaki są zupełnie nie czytelne dla człowieka, za to znane i rozpoznawane przez skanery, czytniki i computery.

 

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że kody kreskowe na towarach ułatwiają i bardzo przyspieszają obrót towarami, sprzedaż i zakupy, spedycje, magazynowanie towarów, płatności rachunków itp... można by wymieniać dużo zalet i usprawiedliwiać tych, którzy to robią a nawet dziękować za to.

 

Właśnie tak działa pokusa, ”zły” już nas tak uśpił i znieczulił przez nadmiar tych kodów wszędzie, że teraz wreszcie uśpiony człowiek da się oznakować ZNAMIENIEM BESTII i powie to nic takiego, a to już Panu Bogu nie podoba się, o czym pisze w Apokalipsie św. Jan.

 

A JA WAM MÓWIĘ, NIE DAJCIE SIĘ OZNAKOWAĆ ZNAMIENIEM BESTII

 

Można stwierdzić niewątpliwie, że ”zły” ma mało czasu i musi się spieszyć. Można by też powiedzieć, że te skanery, które odczytują te kody są niczym innym jak oczami BESTII, wszelkie bramki radiowe RFID są jakby uszami, które pozwalają zbierać mnóstwo informacji o towarach, ich wytwórcach i nabywcach.

 

Dane te mogą być zbierane w sposób całkiem widocznym tak jak przy kasie w sklepie, ale też w sposób cichy niewidoczny dla ludzkiego oka i ucha.

 

Zauważcie, w hipermarketach pytają nas o numer kodu pocztowego, po co im to wiedzieć ? Oni pragną wiedzieć, skąd przyjeżdżamy kupować. Jak już to się dowiedzą, to będą chcieli wiedzieć jeszcze więcej. Ale jak płacimy kartą to już dajemy im mnóstwo informacji o nas.

 

Przestańcie płacić kartą, najlepiej zlikwidujcie ją, obracajcie samą gotówką.

 

Po otrzymaniu należności za towar, albo renty lub emerytury natychmiast wypłacajcie pieniądze z banku. Banki zostały skazane na likwidację przez tajne rządy. Ma być jeden Światowy Centralny Bank. Możecie obudzić się któregoś pięknego dnia bez pieniędzy, usłyszycie, że Wasz Bank splajtował, a na pieniądze z funduszu gwarancyjnego możecie się nie doczekać.

 

W kodzie kreskowym na towarach zawarta jest informacja o kraju, fabryce i artykule z tej fabryki. (Trzy pierwsze cyfry to kraj, POLSKA ma kod 590), aby mieć kompletną informację brakuje im jeszcze jednego, kto to kupił, czyli brakuje im naszego numeru, który ma pochodzić z chipa wszczepionego w rękę lub wypalonego laserem pod skórą na czole !!!

 

W kodzie kreskowym na dokumentach, fakturach jest zawarta informacja indeksowa – czyli nasz numer w ich bazie danych a tam skrupulatnie są zbierane, aktualizowane, sortowane, archiwizowane. Mają o nas mnóstwo informacji np: imię i nazwisko, adres, numerach NIP czy PESEL, numer telefonu, wpłaty, wypłaty, należności, zaległości, zależy, co chcą wiedzieć, co chcą zarchiwizować i jak później sortować i wybierać jedną informację z tysiąca, z milionów a w superkomputerze o imieniu BESTIA nawet z miliardów zebranych danych. Ci co korzystają z internetu, poznali już możliwości wyszukiwarek internetowych, które w ułamku sekundy potrafią wyszukać z sieci internet tą jedną potrzebną wiadomość.

 

Pytam, komu to jest potrzebne, ? Dlaczego oni nam to wtykają ? Kto im na to pozwolił ? Czy ktoś nas pytał o to czy może to robić ? Czy ktoś z nas zareagował, że nie życzy sobie aby koło jego nazwiska były kody kreskowe ?

 

Nie powinniśmy zgadzać się na przetwarzanie naszych danych osobowych w ich SYSTEMACH KOMPUTEROWYCH, bo jeśli zgadzamy się, to tak jakbyśmy pozwolili im nami kierować i nas kontrolować, a jednocześnie pozwalamy na budowanie wielkich baz danych, którymi potajemnie się wymieniają, a nawet sprzedają.

 

Oczywiście nikt tych danych na bieżąco nie analizuje, ale jest skrzętnie automatycznie archiwizowane, segregowane, służy do rozliczeń podatkowych i tym podobne, a jak będzie trzeba, będzie w odpowiedni sposób wykorzystany np. do reklamy i promocji swoich towarów. Bazy danych są łakomym kąskiem dla złodziei, hakerów, można na tym zarobić, czyli ma jakąś wartość, a my bezmyślnie im udostępniamy nasze dane.

Cdn…

 

 

 

kometa_ison.jpg

 

 

Część 4

Kilka słów o ALPR

 

ALPR to system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych firmy Motorola umożliwiający odczytywanie tablic rejestracyjnych pojazdów. W tym skalowalnym i łatwym do wdrożenia rozwiązaniu zastosowano wytrzymałe kamery pracujące w podczerwieni połączone z najnowocześniejszym oprogramowaniem do rozpoznawania znaków (OCR), co pozwala na prowadzenie obserwacji w różnych warunkach oświetleniowych i pogodowych. System pozwala odczytać do 3000 tablic rejestracyjnych na minutę, dane mogą być archiwizowane w formacie JPG wraz z innymi danymi powiązanymi z tablicą rejestracyjną, dane właściciela, dane samochodu, kraj pochodzenia. System może odczytywać, archiwizować i przetwarzać kolejne tablice co 20-30 milisekund, natychmiastowe przetwarzanie i wyszukiwanie pozwala na różne rozwiązania i zastosowania na ulicach, autostradach, parkingach. Można śledzić jaką drogą, jaką prędkością porusza się pojazd. Jeśli ze względów „bezpieczeństwa” siły „globalne” będą chciały zatrzymać pojazd to bez żadnego problemu to zrobią, jest już szykowany kolejny wynalazek.

 

http://tv-pustelnia.pl/zdjecia/iskra_666.jpg

 

Na prośbę służb policyjnych Francji, Niemiec i Hiszpanii Komisja Europejska przeznaczyła fundusze na technologię, która umożliwi policjantom zatrzymanie dowolnego pojazdu za pomocą jednego guzika – informuje New Scientist. Podobny projekt jest realizowany w Wielkiej Brytanii. (…) Brytyjska firma E2V już teraz przetestowała podobny system. Wprawdzie jest on nieporęczny – składa się z ważącego trzysta pięćdziesiąt kilogramów nadajnika – ale jest w stanie unieruchomić pojazd z odległości sześćdziesięciu metrów. Ten system działa mniej subtelnie niż to, co ma być efektem projektu SAVELEC – fale radiowe po prostu zmuszają komputer pokładowy samochodu do stałego resetowania. WIĘCEJ

 

Cdn…

 

 

Część 3

Kilka słów o RFID ( w języku polskim radiowa identyfikacja )

 

RFID to system elektroniczny, składający się z bramki elektronicznej, która emituje cały czas fale radiową o określonej częstotliwości, jeżeli w obrębie tej bramki znajdzie się chip wyposażony w miniaturową pętlę indukcyjną - antenę, w której ma zaindukować się pole elektromagnetyczne, automatycznie energia ta zostaje zamieniona w zasilanie dla miniaturowego nadajnika z odpowiednim kodem cyfrowym, który wyemituje wcześniej ustalony kod w chipie. Chip zostanie wzbudzony do działania, niejako odpowie na sygnał radiowy z bramki na innej konkretnej częstotliwości, a odbiornik w bramce odbierze wtedy informację z mikro-nadajnika, informacja ta może być przekazana dalej lub zapisana niezauważalnie w systemie komputerowym, albo po prostu może włączyć alarm np. BIP BIP BIP.

 

Urządzenie to jest powszechnie stosowane w supermarketach, w koszyczkach, do których wkładamy zakupy. System RFID stosowany jest również jako zabezpieczenie towarów handlowych przed kradzieżą, dlatego często pani przy kasie zdejmuje kapsle z ukrytym RFID np z butów itp. W firmach ochroniarskich, ochroniarze mają karty z RFID, aby mogli się odhaczać w punktach kontrolnych w określonych odcinkach czasowych. Na basenach klienci na czas pobytu dostają takie karty by mogli autoryzować się i korzystać z szatni i innych pomieszczeń przeznaczonych dla klientów pływalni. Najbardziej niebezpieczną formą wykorzystania RFID są karty płatnicze tak zwane dotykowe PAY PASS albo PAY WAVE, które są już namiastką BIO CHIPA.

 

http://tv-pustelnia.pl/zdjecia/karta_platnicza_pulapka.jpg

 

Karty płatnicze dotykowe z funkcją RFID, tak zwane PAY PASS, albo PAY WAVE są o tyle niebezpieczne już dzisiaj, ponieważ mogą być wykorzystane bez naszej wiedzy. Jeśli zostanie skradziona, złodziej może dokonywać płatności bez podawania PIN-u, zanim się zorientujemy, że nie mamy portfela czy samej karty, możemy zostać okradzieni ze znacznej gotówki. Ale jest jeszcze jeden banalnie prosty sposób na kradzież, karta może być zeskanowana bezdotykowo za pomocą smartfonu np. w zatłoczonym autobusie nawet z około 20 centymetrów, a potem elektroniczny numer karty i pin może być wykorzystany w „lewej” karcie w sklepie, tym bardziej, że płatności odbywają się offline, czyli nie jest realizowane połączenie z bankiem dla potwierdzenia środków płatniczych i ważności karty. Dziś nie dostaniemy już karty bez funkcji zbliżeniowej, ale jest na to rada, należy uszkodzić antenę RFID w samej karcie, antena jest zbudowana z kilkunastu zwojów cienkiego drutu i zalana plastikiem. Zanim przystąpimy do „wyłączenia tej funkcji” można podejrzeć ją pod silnym światłem na przekład z lampy, będzie widać pętle po obrzeżach karty płatniczej, po prostu należy taką pętle – antenę uszkodzić, aby nie było widać uszkodzenia. Można zrobić to cienkim wiertełkiem, albo po prostu ostrym nożem nacinając kartę w tym miejscu gdzie przechodzi cienki drucik, tak aby przy wkładaniu karty do bankomatu karta nie zahaczała się po bokach.

 

karta_tniemy.jpg

 

Zastosowań pokojowych jest wiele, ale te same rozwiązania mogą być wykorzystywane w czasie wielkiego ucisku przeciw człowiekowi, a teraz są budowane pod przykrywką potrzeb dla bezpieczeństwa i wygody. (przeczytaj Dn.12 i Ap.)

 

RFID ma różne formy, od naklejek jednorazowych, przez pudełka wielokrotnego stosowania jak również miniaturowy CHIP z antenką, wielkości ziarna ryżu i wszczepiony w rękę człowieka. Jednym zdaniem mówiąc: Technika jest już gotowa i czeka na odpowiedni moment, a antychryst nie może już się doczekać, aby nas policzyć i prześladować.

 

Cdn…

  

http://tv-pustelnia.pl/zdjecia/trzech_kroli.jpg

 

 

Abp Michalik:

Chętnie pójdę za to do więzienia

 

Abp Michalik: Chętnie pójdę za to do więzienia

 

Kościół musi być gotowy na prześladowania. Chętnie pójdę do więzienia za obronę nauki, która pochodzi od Boga - powiedział w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej" abp Józef Michalik. Jakub Szymczuk /GN Abp Józef Michalik

 

Przewodniczący polskiego episkopatu raz jeszcze wypowiedział się w gorących sprawach bioetycznych, zwłaszcza, że - jak podkreślił -  w sytuacjach trudnych i krańcowych Kościół musi przypominać o regułach, a bez głosu Kościoła świat będzie kompletnie zagubiony. O aborcji: "Polskie prawodawstwo, mimo że w porównaniu z europejskimi jest nieco lepsze, to nie jest etycznie doskonałe, ponieważ w trzech przypadkach nadal dopuszcza zabójstwo nienarodzonych dzieci.

 

Czytaj więcej, ŹRÓDŁO:

http://gosc.pl/doc/1819390.Abp-Michalik-Chetnie-pojde-za-to-do-wiezienia

 

 

Księże Arcybiskupie Michaliku, chodź z nami za Chrystusem Królem,

wtedy nikt nie będzie musiał iść do więzienia.

Pan Jezus służebnicy Bożej Rozalii dał obietnicę:

 

Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu, jeśli się podpo­rządkuje pod Prawo Boże, pod prawo Jego miłości. Inaczej, moje dziecko, nie ostoi się. I jeszcze na ostatek mówi do mnie przekonująco:  Oświadczam ci to, moje dziecko, jeszcze raz, że tylko te państwa nie zginą, które będą oddane Jezusowemu Sercu przez intronizację, któ­re Go uznają swym Królem i Panem.

 

Księże Arcybiskupie Józefie Michaliku,

Chrystus Król, albo śmierć

 

 

Warto przypomnieć sobie Marsze dla Chrystusa Króla

oto dwa jakie mam zarchiwizowane.

 

Kraków, 8 maja 2010 FOTOREPORTAŻ

 

 Warszawie, 19 września 2010 FOTOREPORTAŻ

 

 

W sprawie INTRONIZACJI możecie pisać do Episkopatu i Kurii,

podaje ogólno dostępne adresy email, może niektóre są już nie aktualne, ale warto pisać.

 

spp@episkopat.pl, biuro@episkopat.pl, skep@episkopat.pl, jmichalik@episkopat.pl, cichy@episkopat.pl, budzik@episkopat.pl, skep1@episkopat.pl, skep2@episkopat.pl, skep3@episkopat.pl, prawo2@episkopat.pl, bp@episkopat.pl, bprasowe@episkopat.pl, sekrekon@episkopat.pl, sport@episkopat.pl, kuria@archibial.pl, notariusz@kuria.bielsko.pl, kuria@byd.pl, kuria@czestochowa.opoka.org.pl, kuria@drohiczyn.opoka.org.pl, kuria@elblag.opoka.org.pl, kuria@diecezja.elk.pl, kuria@diecezja.gda.pl, info@kuria.gliwice.pl, janczen@gliwice.opoka.org.pl, kuriagni@gniezno.opoka.org.pl, kanclerz@diecezja.kalisz.pl, kancelaria@kuria.katowice.pl, kuria@kielce.opoka.org.pl, kuria@koszalin.opoka.org.pl, kuria@diecezja.krakow.pl, kurialeg@legnica.opoka.org.pl, kancelaria@kuria.lublin.pl, kuria@lomza.opoka.org.pl, puzewicz@kuria.lublin.pl, kuria@diecezja.lowicz.pl, kuria@archidiecezja.lodz.pl, jklys@archidiecezja.lodz.pl, katechet@archidiecezja.lodz.pl, kuria@olsztyn.opoka.org.pl, kuria@diecezja.opole.pl, kanclerz@pelplin-diecezja.pl, kuria@pelplin-diecezja.pl, kuria@diecezjaplocka.pl, kuria@archpoznan.org.pl, bp.marek@archpoznan.org.pl, info@przemyska.pl, kuria@radom.opoka.org.pl, kuriarze@rzeszow.opoka.org.pl, kuriazg@zgora-gorzow.opoka.org.pl, kuria@sandomierz.opoka.org.pl, kuria@ks.internetdsl.pl, kuria@kuria.opoka.org.pl, kuria@kuria.pl, kuria@diecezja.swidnica.pl, kuria@diecezja.tarnow.pl, kuria@diecezja.torun.pl, kanclerz@mkw.pl, kuria@wpraga.opoka.org.pl, kuria@diecezja.wloclawek.pl, kuriazam@zamosc.opoka.org.pl, kuria@kuria.zg.pl, kuria@diecezja.elk.pl, kolodziejczyk@kuria.lublin.pl, szczecin@kuria.pl, sekretarz@kuria.pl, kanclerz@kuria.pl, notariusz@kuria.pl

 

http://tv-pustelnia.pl/zdjecia/chrystus_krol.jpg

 

 

Część 2

Kilka słów o BIO CHIPACH.

Niedaj się oczipować znamieniem bestii 666.
Daj się zbawić - powołać do życia wiecznego w niebie.

Źródło: www.apokalipsa.info.pl, Krzysztof z Łodzi      Niedaj się oczipować znamieniem bestii 666.
Daj się zbawić - powołać do życia wiecznego w niebie.

Źródło: www.apokalipsa.info.pl, 
Krzysztof z Łodzi

 

BIO CHIP to urządzenie elektroniczne z anteną, mikroprocesorem, pamięcią, miniaturową baterią litową, posiadający indywidualny numer. Dane mogą być wprowadzane i aktualizowane w sposób bezdotykowy – radiowy w bramkach RFID. Inne chipy dotychczas powszechnie używane są programowane  - aktualizowane przez wyprowadzone zaciski tak jak np. w kartach telefonicznych lub podłączony kabel komputerowy.

 

Natomiast BIO-CHIPY przeznaczone dla ludzi i zwierząt są wielkości ziarenka ryżu, funkcję ich można porównać do funkcji numeru w obozie koncentracyjnym i będą służyć do policzenia nas i utrzymania pełnej kontroli nad człowiekiem. Aby ludzi trzymać w obozie, nie będzie potrzeba drutów kolczastych, ani kapo. Elektronika będzie na nas donosić sama, czy chcemy czy nie chcemy, co kupujemy, gdzie się przemieszczamy, z kim utrzymujemy kontakty i tak dalej.

 

Pytam, dzieci boże, czy chcecie tego ?

 

Przeznaczenie zwykłych CHIP-ów jest powszechne, naocznie możemy je zobaczyć na kartach do telefonów komórkowych i automatów telefonicznych. Proponuje doświadczenie, z wykorzystanej karty telefonicznej wyrwać taki chip pooglądać go i obejrzeć jaką ma w rzeczywistości wielkość, sam CHIP jest bardzo mały, styki za to są duże.

 

http://www.objawienia.pl/leary/img/SmatrCard.jpgW orędziu Jona Leary z dnia 21.04.1996 roku czytamy:

 

Uważajcie nawet na Smart Card, ponieważ ona jest zapoczątkowaniem chipu. Otrzymałem na ten temat przekaz 21 kwietnia 1996 roku. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu ujrzałem coś, co przypominało zegarek elektroniczny, w którym zamontowana była „smart Card", używana do kupna i sprzedaży.

Pan Jezus powiedział:

„Mój ludu! Podaję wam więcej szczegółów o sposobie wejścia w życie znaku Bestii. Niedługo zaoferują wam Smart Card. To już jest stadium, w którym musicie odrzucić nową ofertę, ponieważ jest ona podstawą znaku Bestii. Po „Smart Card" zaoferują wam zegarki z umieszczonym chipem, by móc czytać z waszych rąk. Lecz jakże łatwo jest ukraść zegarek z chipem. Zaoferują więc wam wszczepienie chipu w rękę, byście nie musieli bać się kradzieży. I tak krok po kroku chip w ręce stanie się jedynym akceptowanym środkiem kupna i sprzedaży w sklepach. Powoli wszyscy zachęceni będą do wszczepienia chipu. Wtedy właśnie powinniście uciekać, ponieważ następnym krokiem będzie przymuszenie wszystkich do przyjęcia chipu.

Ci, którzy się na to nie zgodzą, będą wyjęci spod prawa i nie będą mogli nic kupić ani sprzedać. W tym czasie ukaże się Antychryst i użyje swego urządzenia do kontroli i sterowania ludźmi. Pamiętajcie, nie przyjmujcie chipu w rękę, bo zginiecie na zawsze. Ostrzegam was teraz, nawet nie chciejcie „smart card". Nikt z posiadających chip nie będzie zapisany w Księdze Żywota. Nigdy nie chciejcie nic od złych ludzi, czyli takich, którzy zechcą i przyjmą chip, gdyż z chwilą wszczepienia przejdą pod kontrolę Antychrysta."

 
 

komponenty_bio_chipa.jpg

 

http://tv-pustelnia.pl/zdjecia/aplikator_chipa.jpg

 

  

Adresy IP umieszczone w BIO-CHIPACH są numerowane, nie ma dwóch takich samych numerów - adresów. Obecna forma adresu IP ma 4 bloki po trzy cyfry 444.333.222.111 a ponieważ chcą policzyć ludzi, muszą zwiększyć pojemność numeracji, planowana a raczej już wprowadzona jest  wersja adresu IP o 6 blokach po trzy cyfry: 666.555.444.333.222.111. Ta wersja adresu IP jest już stosowana w  Japonii, ale również pomiędzy naszymi serwerami i naszymi komputerami jak pokazuje poniżej zdjęcie PRINT SCREEN z mojego połączenia do serwera przez program Windows Commander gdzie aktualizuje tą stronę internetową.

 

www.apokalipsa.info.pl

 

Czyżby to miał być tajemniczy numer apokaliptycznej bestii 666 ? Wszystko na to wskazuje ŻE TAK WŁAŚNIE JEST !!!  O tym pisał już Ś.P. ks. Henryk Czepułkowski w swojej książce, Antykościół w Natarciu.

 

Ta wersja adresu widoczna dla naszego oka, jak się okazuje jest przejściowa do czasu ujednolicenia wszystkich adresów komputerów, lodówek, telewizorów, bio-chipów itd. według schematu jak tutaj, http://pl.wikipedia.org/wiki/IPv6

 

Informacja ”Pojemność Internetu kończy się” była podana publicznie w telewizji publicznej TVP w wiadomościach o godzinie 19:30 jesienią w 2008 roku. Wiadomości te można odszukać w archiwum internetowym TVP lub w innych miejscach np. GOOGLE, w tym samym archiwum można odnaleźć informację na temat CHIP-ów.

 

TELEFONY KOMÓRKOWE – adres IP stosowany jest również w telefonach komórkowych z dostępem do internetu, przez co obecnie jest masowo wykorzystywany w tych urządzeniach. Dzisiejsze telefony komórkowe, są połączeniem wielu urządzeń w jednym: telefon, aparat fotograficzny, kamera wideo, radio, dyktafon, konsola gier, podręczna baza danych, notatnik elektroniczny, odtwarzacz wideo i muzyki, GPS, przeglądarka internetowa, raczej należałoby spytać, czego tam nie ma. Ale najniebezpieczniejszymi funkcjami dla nas w telefonie jest przypisany adres IP i funkcja GPS. Promieniowanie fal radiowych z komórki jest bardzo szkodliwe i skutecznie niszczy nasz organizm, ponieważ długość fali nadajnika z takiego telefonu jest zbliżona do wielkości ucha, nie mówiąc już o mózgu, częstotliwość tak została dopasowana aby jak najwięcej energii wysokiej częstotliwości zostało wchłoniętych przez nasze ucho i mózg co sprawia, że te narządy są idealną anteną, która odbiera fale radiowe emitowane przez telefon komórkowy, a energia ta musi mieć ujście, musi być odebrana i przetworzona, jeśli tego nie ma, to jest zamieniana w ciepło i nasza głowa jest niczym głową w kuchence mikrofalowej.

 

Dlatego, jeżeli ktoś bardzo musi mieć lub bardzo chce mieć komórkę powinien stosować słuchawki z mikrofonem, ale tak i tak to tylko taka proteza. Telefon z GPS-em to idealne rozwiązanie, aby nas śledzić, choć sam telefon bez GPS-a też może być wykorzystany do śledzenia – określenia miejsca pobytu. Jakimś rozwiązaniem może być używanie dwóch osobnych urządzeń, telefon bez dostępu do internetu, czyli bez adresu IP (tak mają stare modele), a GPS bez żadnego radiowego nadajnika. Wtedy będzie to jakieś rozwiązanie, w miarę jeszcze bezpieczne. Ale pamiętajmy, nigdy nie wiadomo, co siedzi w środku pudełka.

 

Cała ta elektronika okazuje się być naszym wrogiem, narzędziami inwigilowania, śledzenia, poznawania naszych przyzwyczajeń, okazuje się, że nawet nowe telewizory plazmowe, lodówki, kuchenki mikrofalowe, pralki z połączeniem do Internetu, mogą na nas donosić. Wszystko jest przygotowane, teraz planują nas potraktować jak kolejny przedmiot, chcą nas ponumerować. O loginach, hasłach i PIN-ach nie będę pisał, bo to już chyba wszyscy wiedzą, że to jest najprostsza metoda identyfikacji i chyba najdłużej stosowana, która dopiero otwiera drzwi do dalszych możliwości korzystania z usług i produktów najczęściej elektronicznych dla „dobra i bezpieczeństwa ludzi”.

 

 

cdn… www.apokalipsa.info.pl, www.tv-pustelnia.pl

Zawsze, gdy korzystasz z materiałów, podawaj źródło informacji.

 

 

 

 

Część 1

Kilka słów o GPS-ie.

( w języku polskim Globalny System Położenia )

 

Apokaliptyczne narzędzia ucisku KODY KRESKOWE, CHIPY, LOGIN-y, HASŁA, PIN-y, INTERNET, RFID, ALPR GPS. - www.apokalipsa.info.pl  

 

GPS - Global Positioning System, gdy pierwszy raz zetknąłem się z tym urządzeniem chyba w roku 2000 to, co mnie zatrwożyło, to jak to działa, skąd to coś wie, gdzie ja jestem, po wnikliwej analizie dostępnych już wtedy w internecie materiałów, dowiedziałem się, że to jest zminiaturyzowany odbiornik satelitarny, wielokanałowy z małym wyspecjalizowanym komputerem, który przelicza na bieżąco otrzymywane informacje z kilku satelit jednocześnie. Musimy wiedzieć, że dla tego systemu, wokół ziemi krąży non stop 24 satelity, gdy my się poruszamy – zmieniamy położenie, jeden satelita się oddala, ale drugi się przybliża, aby pomiar był użyteczny wystarczy sygnał z trzech satelitów. Im więcej nasz odbiornik GPS widzi tych satelitów tym lepiej, wtedy pomiar jest dokładniejszy, długość, szerokość geograficzna i wysokość n.p.m., posiadając takie informacje można nawet wyliczyć prędkość. Aby zwiększyć dokładność pomiarów w obrębie jakiegoś terenu, można ustawić lokalnie jedną bazę o stałym położeniu, wtedy pomiar może być podawany nawet z dokładnością 1 centymetra, takie wyniki są istotne w geodezji, ale nie tylko.

 

Wynik pomiaru podawany jest w współrzędnych geograficznych: długość, szerokość i wysokość. Ta informacja jest bardzo krótka, składa się z kilku cyferek, a więc można ją bardzo łatwo przekazać przez telefon komórkowy, lub inny nadajnik specjalnie podłączony do GPS-u, lub zapisywać w pamięci kolejne sekwencje pomiaru, a po powrocie do „bazy” dane te można przenieść przez kabel lub inne łącze radiowe np. WI-FI, BLUETOOTH lub inną drogą radiową przez bramkę typu RFID w punkcie kontrolnym, zamontowaną w taki sposób, że nawet nie będziemy wiedzieli, że jest dokonywany odczyt.

 

Tak odczytane dane, można analizować i oglądać na ekranie komputera gdzie byliśmy i o której godzinie. Musimy mieć świadomość, że można to wszystko bardzo zminiaturyzować i wszczepić ludziom do ręki. Aby wszczepić to ”coś” ludziom do ręki będzie potrzebny pretekst, choć znane są już świadectwa ochotników, dla innych „opornych” będzie potrzebna reklama i strach a pretekstem będzie zawsze bezpieczeństwo, wygoda, działania anty-terrorystyczne, który w wielu przypadkach jest sztucznie wywoływany i nagłaśniany. Jeśli człowiek jest zastraszony i da mu się rozwiązanie i podstępnie uświadomi mu się wypływające dobro z posiadania tego „elektronicznego anioła stróża” to człowiek oszukany może się na „niego” zgodzić. Ale wtedy będziemy zgubieni w oczach Pana Boga, który nas ostrzega przed tym w Apokalipsie św. Jana.

 

Niebezpieczeństwo z posiadania elektronicznego CHIP-a wielkości ziarna ryżu w ręku pod skórą, jest bardzo niebezpieczne dla naszego zbawienia. Czemu jest nie bezpieczne ? Odpowiedź jest prosta dla ludzi wierzących, a zarazem trudna dla ludzi niewierzących, co bym tutaj nie napisał, to wielu może to zlekceważyć, a argumenty są bardzo poważne.

 

Prosta odpowiedź brzmi: Pan Bóg w Apokalipsie ostrzega: Ap.14, 9-11 (…) <<Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia>>.

 

Reklamowe „haczyki” BIO-CHIPA wyposażonego w GPS, będą różne, np. że nas nie okradną z pieniędzy, bo to również będzie numerem bankowym w banku światowym, nie będziemy musieli nosić portfela, dowodu osobistego i innych kart wstępu bo bio-chip ma być kompleksowym rozwiązaniem. W reklamie będzie podkreślane to, że chory będzie miał przy sobie historię choroby wpisaną w chip i wiele innych zalet, które będą bardzo propagowane jakoby nam miały pomagać, ratować życie, itp.

 

Ale CHIP połączony GPS-em ma przede wszystkim być, non-stop naszym donosicielem gdzie jesteśmy, czy chcemy tego czy nie chcemy będziemy obserwowani. Pierwsze chipy, były wszczepiane zwierzętom, obecnie każdy pies MUSI mieć CHIPA, również w Polsce.

 

Dzisiaj ludzie fascynują się wirtualnym światem, a na końcu antychryst chce usiąść przed super-komputerem zwanym BESTIĄ i chce się fascynować ”realnym światem” to dopiero będzie rzeczywistość, idealna gra komputerowa na żywo, z nami w roli głównej i każdy z nas tylko z jednym życiem. A co do gier komputerowych typu zabijanki, strzelanki, walka ze smokami, to nie jest gra, to jest intensywny kurs zabijania. Gracz najczęściej młody człowiek, zabija przede wszystkim w sobie miłość do drugiego człowieka.

 

”Polacy, pamiętacie jeszcze stan wojenny, pamiętacie jak to było, bez przepustki wyjechać nigdzie nie można było, dlatego chipy w rękę prawą wszczepić chcą i w swoich brudnych łapach uciskać nas i w końcu batem straszyć, jak nie to wyłączymy Was !”

 

Ojciec Pio mówił tak; ”wojna trwa, a polem tej wojny jest dusza człowieka.”

 

Za kilka dni ciąg dalszy.

 

 

Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na 6 dyrektywę

masońską z marca 1962 roku, ponownie opracowaną

w październiku 1993 roku

Więcej można przeczytać tutaj

(tłumaczenie z “KL Katholisch Glauben und Leben”, nr 4, April 2001)

Źródło: http://www.wof.niepokalanow.pl/sw_maksymilian.htm

 

DYREKTYWA 6:

Skończcie z organową muzyką sakralną. Wnieście do kościołów gitary, żydowskie harfy, bębny, “tupanie nogami” i “święty śmiech”. To powstrzyma ludzi od osobistych modlitw oraz od rozmów z Panem Jezusem. Nie dajcie Jezusowi czasu na powołanie dzieci do życia religijnego. Wystawiajcie tańce liturgiczne w podniecającej odzieży, sztukę i koncerty na ołtarzu.

Co ci Paulini robią ? Popatrzcie, czy te zdjęcia z Jasnej Góry nie są odpowiedzią do DYREKTYWY numer 6 ?

http://tv-pustelnia.pl/zdjecia/jasna_gora_1.jpg

http://tv-pustelnia.pl/zdjecia/jasna_gora_2.jpg

http://tv-pustelnia.pl/zdjecia/jasna_gora_3.jpg

http://tv-pustelnia.pl/zdjecia/jasna_gora_4.jpg

http://tv-pustelnia.pl/zdjecia/jasna_gora_5.jpg

Czy to jest jeszcze Święty Kościół Katolicki, czy już sala koncertowa ?

W tym dziele zniszczenia i profanacji ma też swój udział również TV-TRWAM, która promuje takie zachowanie. Chodzi głównie o spektakle, koncerty, Msze Święte z oklaskami pod byle jakim pretekstem organizowane w kościołach. Stało się to swoistą modą, tak jakby księża proboszczowie zapomnieli słów Pana Jezusa: “I rzekł do nich: «Napisane jest: Mój dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie z niego jaskinię zbójców»” Mk 21.13.

 

Wielokrotnie ks. Piotr mówił o Kościele w którym się śpiewa

„idzie sobie krasnoludek”, teraz znalazłem przypadkowo to nagranie i możecie sami obejrzeć.

 

tv-pustelnia.pl_idzie_sobie_krasnoludek.jpg 

 

 

Panie Jezu - Powiedz nam proszę ,

czy miejsce gdzie wystawiony jest Twój wizerunek Króla,

jest według  Woli Twojej?

http://tv-pustelnia.pl/zdjecia/chrystus_krol_002.jpg

 

Pan Jezus: 

 

" Postawili Mnie gdzie chcieli,
a przecież mówili im Moi Anieli,
żeby znaleźli Mi miejsce KRÓLA godne
i ludziom do modlitwy miejsce wygodne.

 

Przecież jest to DAR od polskiego NARODU,
który liczy na Moje ŁASKI,

gdyż modli się od wschodu do zachodu.

Ja nadal na nawrócenie Episkopatu czekam
i z karaniem dla narodu wybranego zwlekam.

Izraelici, to też naród wybrany był,
a Moje cudowne przyjście milczeniem zbył.

W miarę upływu lat, pyszni ludzie
ulegli demonicznej i zabójczej ułudzie.

I zabili Mesjasza, gdyż przyszedł wypełnić PRAWO,
które oni zniekształcili i ułożyli na nowo.

Po wielu wiekach wybrałem pokolenie Polaków,
gdyż widziałem ich serca i dawałem wiele ZNAKÓW.

Posyłałem swoją Matkę i wtedy uwierzyli,
gdy wiele razy wrogowie ich ziemię zbezcześcili.

JA  JESTEM  BOGIEM  MIŁOŚCI,
a Maryja prosiła dla was o więcej litości.

Przyjęliście Maryję i daliście JEJ TYTUŁ KRÓLOWEJ
i do obrony waszego państwa zawsze gotowej.

Do obrony waszych dusz zagubionych
i w ciężkiej pracy utrudzonych.

ONA uprosiła o litość Moją nad wami,
i ucieszyła się, że będziecie Izraelitów następcami.

Lecz długa droga Moja jest do tronu waszego,
a Ja czekam od wieku do wieku następnego.

Nie wierzycie, że JA - KRÓL jestem waszym Przyjacielem
w waszym ziemskim życiu, a nie tylko ZBAWICIELEM.

Zszedłem z Nieba do Was z Miłości
i chcę na stałe mieszkać u was, a nie tylko gościć.

Zastanawiam się nad waszym losem,
bo już i tak długo was proszę.

Co Bóg obiecuje, to i realizuje,
a widzę, że wasz wróg ciągle coś "knuje".

Wasi sąsiedzi nigdy dla was dobrzy nie byli
i widzę, że wasza wolność ku upadkowi się chyli.

Spróbujcie - proszę, uczyńcie Mnie oficjalnie KRÓLEM,
a Ja będę rządził sprawiedliwie ze swoim polskim ludem.

Zdejmijcie ze Mnie nazwę "sługi" waszego,
a dotrę śmiało do serca każdego.

Odmienię trudny los Polaków
i dam wam moc Bożych Znaków.

I będziecie państwem praworządnym,
a nade wszystko z Bożą ŁASKĄ - mądrym.

Powtarzam - zawsze Mnie pytajcie
i godne miejsce w Częstochowie Mi dajcie.

Blisko Matki Mojej - waszej KRÓLOWEJ,
do obrony waszych granic zawsze gotowej.

Nie bójcie się - Jam zwyciężył śmierć i żyję
i wasze dusze z grzechów Moją Krwią obmyję.

A miejsce w Częstochowie czy jest dobre?
Pragnę być w Kaplicy Mojej Matki i to będzie KRÓLA godne.

Apeluję do sług Królowej - paulinów ponownie
i niech nie zwlekają aż wróg zapali wojenne pochodnie.

TO MÓWI DO WAS WSZYSTKICH JEZUS CHRYSTUS - KRÓL
KTÓRY ZNA W OKRESIE WOJNY WASZ STRACH I BÓL.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Okazuje się, że obraz Chrystusa Króla stoi na dworze,

w namiocie tak jak widać na zdjęciach,

a Pan Jezus chce iść na pokoje, do Matki swojej.

 

http://tv-pustelnia.pl/zdjecia/chrystus_krol_003.jpg

 

 

Króluj nam Chryste i Maryja zawsze Dziewica

 

wiele razy zastanawiałem się, gdzie miałby być umieszczony Obraz Chrystusa Króla w Kaplicy Matki Bożej. I przed chwilą przyszła mi myśl, że nie z boku tylko nad obrazem Matki Bożej.

 

Nad obrazem Matki Bożej ?

 

Tak,

 

Dlaczego ?

 

Przyjrzyjcie się, nad obrazem Matki Bożej jest słońce, są ludzie którzy mówią, że słońce to symbol masonerii, takie same słońce jak w telewizji Polsat. Co prawda w tym słońcu w kaplicy jest symbol IHS, ale obraz Chrystusa Króla może tam być.

 

W programie graficznym – zrobiłem symulację

wizerunku Chrystusa Króla właśnie w tym miejscu,

zobaczcie jak to wygląda.

 

chrystus krol w kaplicy.jpg

a tak jest dotychczas

 

kaplica w czestochowie.jpg

 

Serdecznie pozdrawiam

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie

Krzysztof

 

 

http://tv-pustelnia.pl/zdjecia/sztuczne-ognie.jpg

 

FAJERWERKI - trująca bomba chemiczna

z opóźnionym zapłonem.


Co znajduje się w środku sztucznych ogni?

 

Przede wszystkim utleniacze i substancje palne, czyli przykładowo chlorany i azotany baru, potasu, strontu, wapnia i amonu jako utleniacze, oraz aluminium, fosfor, siarka, węglowodory i węglowodany jako substancja palna. Na tym jednak nie koniec wyliczanki. Aby uzyskać określone efekty barwne, stosowane są często sole metalu, np. baru (zielony), strontu (czerwony) i antymonu (biały). Do tego dochodzą jeszcze substancje oświetleniowe oraz detonacyjne.


W wyniku spalania tych wszystkich substancji tworzą się związki, które często bywają szkodliwe, chociażby wysoce toksyczne związki baru. Badania na temat zawartości baru w środkach pirotechnicznych przeprowadzili między innymi naukowcy z Uniwersytetu Technologii w Wiedniu. Przedmiotem ich analiz był śnieg znajdujący się w miejscu pokazów sztucznych ogni. Stężenie baru w śniegu pobranego po pokazie było nawet 500 razy większe niż przed.

 

Wyniki badań pokazują, jak wielkie ilości trujących substancji muszą wdychać uczestnicy takich imprez. Tymczasem bar i jego związki wpływa negatywnie na drogi oddechowe oraz może potęgować objawy astmy. Szkodliwe działanie nie ogranicza się jednak do ludzi – wszystkie te trujące substancje wnikają do wód oraz gleby i tam już pozostają na lata.

 

Badania na temat szkodliwości fajerwerków przeprowadzali także polscy naukowcy z Politechniki Śląskiej. Zwracają oni uwagę na to, że niebezpieczne substancje odkładają się w organizmie i w następstwie wywołują choroby – kości, wątroby, nerek. Postulują też, aby zamiast szkodliwego baru i strontu używać berylu, magnezu i wapnia, które nie mają właściwości toksycznych.

 

 

Drugi List do Tymoteusza

Rozdział 3

 

Zapowiedź wielkiego odstępstwa

 

A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. 1 Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. I od takich stroń. Z takich bowiem są ci, co wślizgują się do domów i przeciągają na swą stronę kobietki obciążone grzechami, powodowane pożądaniami różnego rodzaju, takie, co to zawsze się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. Jak Jannes i Jambres2 wystąpili przeciw Mojżeszowi, tak też i ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie o spaczonym umyśle, którzy nie zdali egzaminu z wiary. Ale dalszego postępu nie osiągną: bo ich bezmyślność będzie jawna dla wszystkich, jak i tamtych jawna się stała.

 

 

W Boże Narodzenie w krajach nadbałtyckich

zaczęły kwitnąć wierzby

 

-Kwitnąca_wierzba-

 

Niezwykłe o tej porze roku ciepło znowu powoduje dezorientację roślin, które mylnie uznają warunki panujące na dworze, jako początek wiosny. Głównie z tego powodu w niektórych miejscach rośliny wypuszczają pierwsze pąki.

 

Późne kwitnienie jest zjawiskiem występującym niekiedy w przyrodzie i prawie zawsze jest ono niekorzystne dla roślin. Na przykład drzewa owocowe, jeśli zakwitną to z pewnością wtedy, gdy będzie właściwy na to czas, będą miały mniej kwiatostanów, albo w ogóle odpuszczą dany rok. Straty w sadownictwie mogą być ogromne.

 

Z doniesień internetowych wynika, że w niektórych miejscach na Łotwie, ale i na Litwie i w Polsce, może gdzieniegdzie znaleźć kwitnące wierzby. Mieszkańcy Łotwy są zdumieni, bo nikt nie przypomina sobie takiego ciepła w grudniu i widać wyraźnie, że nastąpiła wyraźna zmiana klimatu. Jednak są to chyba jednak oczekiwania przedwczesne, bo doświadczenie ostatnich zim nauczyło nas, że w Polsce najzimniej jest na przełomie stycznia i lutego.

 

 

”… A NA TE ŚWIĘTA MEGO NARODZENIA WAM ŻYCZĘ
ABYŚCIE CHCIELI ZMIENIĆ  SWE SERCE I OBLICZE.

KOCHAJCIE SIĘ, MIŁUJCIE SIĘ I SZANUJCIE
I POKÓJ BOŻY W WASZYM NARODZIE BUDUJCIE.

 

TEGO ŻYCZY WAM NOWO NARODZONY BOŻY SYN
A WY WITAJCIE MNIE OCZYSZCZENI W KONFESJONALE Z WIN …”

 

boze_narodzenie.gif

 

szlachentni_panowie.jpg

 

 

 

Gwiazdka za oknem już świeci
Najbardziej radują się dzieci
Pan Jezus przywitał świat cały
Król Izraela okazał się Mały.

 

Do dziś reperkusje są tego
Władcy się boją Małego
Każą usunąć Go wszyscy
Obłąkania są bliscy.

 

Jezu przyjdź do nas ponownie
Bo inaczej czekają nas ognie !!! 

Króluj nam Chryste !!!

 

Betlejem

 

 

Słowa Pana Jezusa na Boże Narodzenie 2013:

 

Ty - Mój polski narodzie wybrany

- jesteś w sprawy nieczyste uwikłany.
Masz nieustannie wrogów w rządzie,

a kto mój królewski tron w Częstochowie posiądzie?            
Przymierzasz się, ale odwlekasz MOJE KRÓLOWANIE,
aż was z zewnątrz nieszczęście zastanie .

 

Czy mało wam nieszczęśliwej historii?
Czy za mało wam zdradzieckiej niewoli?
Dlaczego wasze kościoły są puste?
Zamieńcie telewizję na mowy Boże złotouste.

 

Głoście Moje Miłosierdzie nad wami

i bądźcie dla innych dobrymi przykładami
w walce duchowej - myślnej i czynnej,

aby nie było żadnej osoby winnej
zaniedbania w ratowaniu waszej Ojczyzny,
bo wróg przymierza się do zabrania waszej Ojcowizny.     

      

Od lat nawołuję przez Moich wybranych,
od lat błagam Moich kapłanów kochanych.
To wy winniście prosić Mnie o pomoc wszelką,
a wy oczekujecie na interwencję wrogów wielką.

 

Oj, ty polski narodzie uparty,
wybieracie bezkrólewie, a wróg  już "rozdaje karty".
Mało znajduję wśród duchownych 
- odważnych Polaków i patriotów godnych.

Przychodzę dla świata po raz dwutysięczny trzynasty
i przez te lata mam w pamięci obraz jasny,               
że wasi królowie, jeśli Bogu was zawierzali,
to w objęciach Bożych ciągle trwali.

 

         Zdrajców macie dookoła waszych granic,

więc zabiegi ludzkie o pokój nie zdadzą się na nic.        

TYLKO BÓG W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY - JAK WIECIE,-
MOŻE WPROWADZIĆ  POKÓJ NA CAŁEJ WASZEJ PLANECIE.

A WY, JAKO DZIECI BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO -
WYWYŻSZAJCIE JEGO SYNA CUDAMI SŁYNĄCEGO.
TYLKO JEDEN CZŁOWIEK - BÓG JEZUS CHRYSTUS - KRÓL
POMOŻE SWEMU STWORZENIU ZANIM ZACZNIE SIĘ BÓJ.

  

Oficjalnie obrany KRÓLEM przez świeckie i duchowne władze,
a wszelkim kataklizmom i nieszczęściom zaradzę.
Mój i wasz wróg - MASONERIA, 
jest bardzo swemu lucyferowi wierna.

 

Oni wszystko robią, aby on panował na ziemi,
poprzez wszczynanie nieporozumień między wami.
Żal Mi was - Mój ludu przez Niebo wybrany,
że znowu będziesz przez rządzących oszukany.         

 

Do rządzących zaliczam też Episkopat,
który uwięził Mnie w "uniżonego sługi" okowach.
Oni - duchowni w Episkopacie winni wiedzieć,
że lucyfer nie pozwoli im nawet przede Mną posiedzieć.     

 

Zdrada Boga, czy Ojczyzny jedno znaczy
i za tę zdradę żaden z nich Mnie nie zobaczy.
Przychodzę do ludzi każdego roku z Ojca woli,
ale mało kto z rządzących chce uwolnić Mnie z grzechów niewoli.

 

Ja narodziłem się, aby przynieść na świat - POKÓJ,
gdyż jestem MIŁOŚCIĄ i TAKĄ  rozszerzam wokół.  
       
A NA TE ŚWIĘTA MEGO NARODZENIA WAM ŻYCZĘ
ABYŚCIE CHCIELI ZMIENIĆ  SWE SERCE I OBLICZE.
KOCHAJCIE SIĘ, MIŁUJCIE SIĘ I SZANUJCIE
I POKÓJ BOŻY W WASZYM NARODZIE BUDUJCIE.

 

TEGO ŻYCZY WAM NOWO NARODZONY BOŻY SYN
A WY WITAJCIE MNIE OCZYSZCZENI W KONFESJONALE Z WIN"

 

 

 

Z dzienniczka świętej siostry Faustyny:

 

 

1702. Pod koniec drogi krzyżowej, którą odprawiałam, zaczął się skar­żyć Pan Jezus na dusze zakonne i kapłańskie, na brak miłości u dusz wybranych.

 

Dopuszczę, aby były zniszczone klasztory i koś­cioły.

 

Odpowiedziałam: Jezu, przecież tyle dusz Cię wychwala w klasztorach.

 

Odpowiedział Pan:

 

Ta chwała rani serce moje, bo miłość jest wygnana z klasztorów. Dusze bez miłości i poświęcenia, dusze pełne egoizmu i samolubstwa, dusze pyszne i zarozumiałe, dusze pełne przewrotności i obłudy, dusze letnie, które mają zaled­wie tyle ciepła, aby się same przy życiu utrzymać. Serce moje znieść tego nie może. Wszystkie łaski moje, które codziennie na nich zlewam, spływają jak po skale. Znieść ich nie mogę, bo są ani do­brzy, ani źli. Na to powołałem klasztory, aby przez nie uświęcać świat; z nich ma wybuchać silny płomień miłości i ofiary. A jeżeli się nie nawrócą i nie zapalą pierwotną miłością, podam ich w zagładę świata tego...

 

Jakżeż zasiędą na przyobiecanej stolicy sądzenia świata, gdy winy ich cięższe są niżeli świata — ani pokuty, ani zadośćuczynie­nia... Ach, serce, któreś mnie przyjęło rankiem, w południe pałasz nienawiścią przeciw mnie pod najrozmaitszymi postaciami. Ach, serce przeze mnie szczególnie wybrane, czy na to, abyś mi więcej za­dawało cierpień? Wielkie grzechy świata są zranieniem serca mego jakby z wierzchu, ale grzechy duszy wybranej przeszywają serce moje na wskroś...

 

1703. Kiedy chciałam się wstawiać za nimi, nic nie mogłam znaleźć na ich usprawiedliwienie, a nie mogąc nic ani pomyśleć w danej chwili ku ich obronie, ból mi ścisnął serce moje i płakałam gorzko. Wtem spojrzał się łaskawie Pan i pocieszył mnie tymi słowy:

 

Nie płacz, jest jeszcze wielka liczba dusz, które mnie kochają bardzo, ale serce moje pragnie być od wszystkich kochane, a że miłość moja jest wielka, dlatego im grożę i karzę.

 

 

Świadectwo SZAFARZA nadzwyczajnego

z okolic Tarnowa

(…)

Gdy szedłem do chorych, mając Jezusa w bursie na piersiach, mówiłem do Niego: Panie Jezu, skoro Ty mnie powołałeś do tej posługi, to dlaczego nie czuję radości tylko smutek i wyrzut niegodności. Zacząłem się zastanawiać, jak to właściwie jest: mój starszy brat jest zakonnikiem w Zgromadzeniu Braci Szkolnych i nie może udzielać Komunii Św. pomimo, że jest osobą duchowną i wydawałoby się bardziej godną w hierarchii Kościoła do tej posługi niż ja prosty człowiek. Ja świecka osoba mogę udzielać Komunii św. a on duchowna –nie? Pomyślałem, że coś tu jest nie tak…


Największy niepokój i wyrzut przeżywałem, gdy upadła mi św. Hostia na posadzkę. Przepraszałem Pana Jezusa za tę zniewagę i miałem przed oczyma mojego śp. ks. Proboszcza z mojego dzieciństwa, który w takiej sytuacji wycierał puryfikaterzem miejsce, gdzie Pan Jezus w Hostii św. upadł. Później leżał krzyżem przed tabernakulum i przepraszał za tę nieuwagę i zniewagę


W końcu druga z moich sióstr mówi do mnie: skoro masz taki niepokój i wyrzuty sumienia to powinieneś zrezygnować. Dodała przy tym, że czytała książkę o obcowaniu z duszami czyśćcowymi o zakonnicy, która miała upalone dłonie za to, że podawała Komunię św. a nie było jej wolno. Siostra zaproponowała mi, abym przeczytał książkę „Ostrzeżenie z zaświatów” . Kupiłem sobie tę książkę i przeczytałem ją uważnie. Moje oczy otworzyły się… Zrozumiałem, że dotychczasową posługą świeckiego nadzwyczajnego szafarza służę szatanowi a nie Panu Bogu, że Komunię Św. może udzielać tylko ksiądz lub diakon, którzy mają ręce konsekrowane. Powiedziałem do Pana Jezusa: chcę służyć tylko Tobie, Panie Jezu. Zrezygnowałem z posługi szafarza natychmiast. Odniosłem bursę i naczynia liturgiczne, które używałem chodząc do chorych, do kościoła, a swoją rezygnację złożyłem na ręce ks. prob. Jerzego B. Jednak ks. Proboszcz nie chciał słyszeć o żadnej rezygnacji, kazał mi się jeszcze zastanowić i dodał, że obowiązuje mnie posługa do końca roku na podstawie wydanego pozwolenia ks. Biskupa. Rezygnację złożyłem po rekolekcjach w miesiącu listopadzie 2010. Były to ostatnie moje rekolekcje jako szafarza Komunii św., z których wróciłem z wielkim niepokojem w sercu. Ks. Dr M. Bednarz, który prowadził rekolekcje, na zadane mu przeze mnie pytanie odnośnie przyjmowania Komunii św. na stojąco i adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie - dlaczego, gdy adorujemy Jezusa wystawionego w monstrancji klęczymy, a gdy go przyjmujemy do serca wtedy stoimy – skwitował krótko: bo tak jest praktycznie.


Kolejne rozmowy z ks. Proboszczem na w/w temat nie zmieniły mojej decyzji. Święto Bożego Narodzenia przeżyłem już z wielką radością w sercu. Od 4 lat dopiero w te święta czułem Jezusa w moim sercu. Wiem, że Jezus nigdy mnie nie opuścił, był blisko mnie, dał mi to przeżyć, abym zrozumiał i dał świadectwo, że szafarzami Eucharystii są kapłani i diakoni i tylko oni mogą podawać Komunię św.

(…)

 

Co może choremu dać nadzwyczajny szafarz Komunii św.?

Odp.

Nic… wręcz przeciwnie – przynosi mu szkodę, zabierając Boże błogosławieństwo. Pismo św. wyraźnie podkreśla:

„Choruje ktoś między wami niech wezwie kapłana…”


Antoni z okolic Tarnowa

Czytaj WIECEJ

 

  

„Orędzia na czasy ostateczne,

 które właśnie nadeszły”


Szafarze Komunii Św.


Pan Jezus:

 

(…) Ja nie daję łask za poniewieranie Mnie. Zobacz gdzie prowadzi pycha. Jeszcze Mną się posługują, żeby dodać sobie chwały. (…) To jest Rana Moja, cóż mam ci powiedzieć? Pycha jest głucha, nie wytłumaczysz tego człowiekowi zaślepionemu przez własną pychę, choćbyś miała niezbite argumenty. Nic nie usłucha.

 

Ach ci szafarze…, jak wielka jest Moja Rana przez nich zadawana. Gdyby wiedzieli jak Syn Człowieczy cierpi przez ich głupotę i zaślepienie… a oni w swojej pysze myślą, że Mi służą, bezczeszczą Moje umęczone Ciało i myślą, że Mi się to podoba… Dziecko Moje, lepiej jest im odciąć te ręce, niż spojrzeć mi w oczy na Sądzie Ostatecznym. (…) cóż Ja mogę zrobić? Gniew Mój jest wielki, bo wołam poprzez Moje dzieci, ale Ci głupcy nie chcą słuchać. Tak Moje dziecko, cierpliwość Boga się kończy(…) Ile jeszcze mam cierpieć za wasze grzechy? Tak , tak jestem Miłosierny i jestem Cierpliwy, ale kto nic nie słucha, ten stanie ze Mną twarzą w twarz tak zbrudzony, że sama świadomość tego zada mu niesłychane męki. Dziecko Moje, nic nie rozumiecie, nic nie widzicie, nic wierzyć nie chcecie. Zgładzę to plemię żmijowe.

 

Obejrzyj również film, zobacz ilu jest szafarzy

w jednej tylko diecezji: PLAY

 

Panie Jezu, bardzo lubię nasze Siostrzyczki zakonne, które są bardzo pracowite i wykonują wielką posługę przy Twoim ołtarzu ale mam w pamięci Twoje słowa. Gdy patrzę, że one podają Najświętsze Ciało Twoje wiernym, to już jest mi ich żal, ponieważ będą cierpiały za to w czyśćcu (książka Marii Simmy: ”Zabierz nas stąd Panie”). Nie mogę im tego powiedzieć, bo przecież nie wtrącam się do nie swoich spraw. Ofiaruję Tobie ten problem. One może nawet nie wiedzą, że to jest w ogóle problem.


Pan Jezus:

 „ A czy one maja ręce konsekrowane? Czy one mogą odprawiać Mszę Świętą? Czy one mogą przemieniać chleb w Ciało Moje i wino w Krew Moją? Jeżeli nie mają tych błogosławieństw, to wykonują tę czynność niezgodnie z Moją wolą, nawet wbrew Mojej woli. Do tej czynności nie obowiązuje ich posłuszeństwo i one same będą za ten czyn odpowiadały. Ja nie mam względu na osoby, tylko na dzieła przez te osoby wykonywane. Niech się cieszą ludzie, że mają wskazówki ode Mnie, bo Ja będę ich rozliczał i sądził a nie żaden biskup. AMEN.

 
Jezus Sprawiedliwy i obrażany”.

 

 

Upadnij na kolana ludu czcią przejęty

Uwielbiaj swego Pana, Święty, Święty, Święty.

 

http://tv-pustelnia.pl/zdjecia/komunia_swieta.jpg http://tv-pustelnia.pl/zdjecia/komunia_swieta_2.jpg

 

Paść na kolana przed Bogiem obecnym w Eucharystii oznacza wyznanie miłości. Kto składa hołd Jezusowi, ten nie musi kłaniać się żadnej ziemskiej potędze, choćby była największa. My, chrześcijanie, klękamy tylko przed Najświętszym Sakramentem, bo wiemy i wierzymy, że jest w nim obecny jedyny prawdziwy Bóg, który ten świat stworzył i tak bardzo umiłował, że dał nam swego Syna Jednorodzonego. 

 

Papież Benedykt XVI

 

 

DO WSZYSTKICH CZCICIELI

CHRYSTUSA KRÓLA

 

http://tv-pustelnia.pl/zdjecia/chrystus_krol_001.jpgPragniemy powiadomić wszystkich, iż  Obraz Chrystusa Króla Polski - dar Polonii amerykańskiej oraz rodaków w kraju, został umieszczony na stałe na Jasnej Górze w Wieczerniku – Kaplicy Wieczystej Adoracji – Piusa X.

 

Pan Jezus Król, w tym wizerunku udziela wiele łask, czego dowodem są świadectwa osób w tym również kapłanów.  Zachęcamy więc do nawiedzenia kaplicy gdzie można upraszać potrzebne łaski dla nas, naszych rodzin, Polski i świata.

 

Jednoczenie, bardzo prosimy o nadsyłanie świadectw, wysłuchanych próśb i udzielonych łask do Ojców Paulinów a konkretnie do Ojca Melchiora Królika, jak również do ks. Ryszarda

                                                                                  

kom.          519 329 952   

Archiwum  34 377 7460

Dom          34 377 7334

 

rex.polonia2012@gmail.com

 

 

 

 

 

 

http://tv-pustelnia.pl/zdjecia/chrystus_krol_002.jpg

 

http://tv-pustelnia.pl/zdjecia/chrystus_krol_003.jpg

 

 

Ponieważ niektórzy z Państwa pytają kim jesteśmy, informujemy, iż jesteśmy grupą osob od wielu lat zamieszkującą w Chicago.  Jako wierni Katolicy a zarazem rodacy mieszkający poza granicami Ojczyzny, darzymy wielką czcią Chrystusa Króla.  Przyczyniliśmy się do zorganizowania Sympozjium Chrystusa Króla w Krakowie, który odbyło się w ubiegłym roku.  Przekazaliśmy na Jasną Górę cenny obraz Chrystusa Króla – dar serca Poloni Chicago i innych Stanów oraz osób z Polski.  W Chicago gromadzimy się na trzeciosobotnich nabożeństwach wynagradzających ku czci Chrystusa Króla pod przewodnictwem kapłana.  Prowadzimy współprace z wieloma kapłanami w Polsce, w Chicago, oraz przedstawicielami różnych grup polonijnych w Kaliforni, Arizonie, Nowym Jorku w tym z prasą i radiem polonijnym.  Pragniemy przyczynić się w jakiś sposób do ratowania naszej Ojczyzny przez nagłaśnianie konieczności Intronizacji opierając się na solidnych źródłach takich jak  Encyklica Piusa XI Quas Primas, Piśmo Święte, Nauczanie Doktorów Kościóła, Święta Tradycja  i Liturgia Kościoła oraz orędziach przekazywanych Świętej Faustynie oraz Słudze Bożej Rozali Celak.