Panie Jezu Chryste,

zwyciężyłeś śmierć,

piekło i szatana,

przymnóż nam wiary

w nasze Zmartwychwstanie.