MINI CZAT

 


 

Książka ŚP Anny D. z Warszawy

„Zaufajcie Maryi”, 

znana, poszukiwana, nieosiągalna

brak w księgarniach katolickich.

 

Wydana w roku 1993 za zgodą

Kurii Metropolitalnej Warszawskiej

z dnia 23 IX 1992 r. nr: 4943/K/92

 

Wydawnictwo Księży Marianów

WARSZAWA 1993

 

 

 

FRAGMENTY:

Oni was wciąż wspomagają z nieba

19 X 1990 r. Mówi Maryja:

- Nie sądź, córko, że to ty zapraszasz gości. To Ja wciąż was usiłuję zebrać wokół siebie. Chcę, żebyście poznawali się wzajemnie, dlatego że wasz kraj teraz jest (przez nieprzyja­ciela) atakowany w taki sposób, abyście mieli wrażenie (sugestię), że każdy z was jest samotny. Szatan pragnie was rozproszyć, podzielić. Chce, abyście mieli świadomość włas­nej słabości i bezradności wobec piętrzącego się zła (źle zamysły, szkodliwe wpływy, różne siły wrogie Bogu).

A Ja pragnę, abyście nabierali sił, energii, odwagi -jak żołnierze przed bitwą, dobrze do niej przygotowani. Któż was przygo­tuje lepiej niż Ja? Przecież jesteście moim wojskiem. Każde z was pragnie walczyć w obronie moich praw (prawa swojej Królowej do panowania).

Każdy żołnierz cieszy się, że ma licznych towarzyszy, że w walce nie będzie sam. No i powie­dzcie, dzieci, czy nie ułatwiam wam...?

 

(…)

 

„Dla świata już nadchodzi okres oczyszczenia w cierpieniu, żałobie i krwi. Nie łudźcie się, świat nie odwróci się od zła inaczej jak w obliczu śmierci, porażającego lęku, a przede wszystkim w obliczu ruiny finansowej i gospodarczej (głównie Zachód i USA). „